W jaki sposób dodać opis grupy oraz jej logo?

Operację tą wykonujemy za pomocą wtyczki eHermesDLL:

  1. Uruchamiamy wtyczkę przez wydanie polecenia Inne->Konfiguracja->eHermes.
  2. W głównym oknie po lewej stronie znajduje się drzewo z grupami.
  3. tl_files/ehermes/images/faq/grupy_001.png

  4. Wciskamy klawisz Backspace lub klikamy przycisk poprawy, następnie wypełniamy następujący formularz:
  5. tl_files/ehermes/images/faq/grupy_002.png

  6. Zatwierdzamy.

Ostatnia modyfikacja 2010-08-12.

Wróć