Nowa wersja eHermes 1.0.3.5

2011-03-29 09:10

Nowa wersja eHermes wprowadza ulepszoną automatyzację odbierania zamówień ze sklepu do Hermes-a poprzez parametr umożliwiający przesyłanie zamówien bez dodatkowej akceptacji operatora sklepu.

Nowa wersja eHermes 1.0.3.4

2011-03-18 11:30

Nowa wersja przede wszystkim wprowadza wsparcie dla serwerów bazodanowych pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Windows, zniesione zostaje więc ograniczenie eHermes-a do pracy pod kontrolą systemu Linux. Modyfikację wprowadzono również w obsłudze prokołu FTP, dodano dodatkowe mechanizmy kontroli gniazda dzięki czemu komunikacja zyskuje na stabilności.

Nowa wersja eHermes 1.0.3.3

2011-03-09 12:53

W wersji 1.0.3.3 eHermes-a wprowadzono wsparcie dla nowego parametru konfiguracyjnego, który umożliwia wybranie grupy cenowej, będącą bazową grupą cenową w sklepie. Zadbano również o większy komfort używania modułu eHermesDLL poprzez rozbudowanie mechanizmu filtrów o dodatkowe skróty klawiszowe oraz warunek JAK. Wprowadzono mechanizm zaznaczania kilku towarów wraz z możliwością przydzielenia wielu towarów do jednej grupy jednocześnie.

Nowa wersja eHermes 1.0.3.2

2011-03-01 08:34

Nowa wersja eHermes 1.0.3.2 wprowadza usprawnienia do obsługi bazy danych Firebird 2.1.x.

Nowa wersja eHermes 1.0.3.1

2011-02-03 08:30

Wydano nową wersję eHermes, posiada ona wbudowany moduł ehermespricegroupchanger umożliwiający automatyczne przydzielanie grupy cenowej dla danego klienta zaraz po rejestracji.

Nowe funkcjonalności eHermes

2011-01-12 11:57

Wydano nową wersję platformy eHermes w wersji 1.0.2.9, która posiada następujące usprawnienia:

- dodano mechanizm przenoszenie pola "Tylko na zamówienie" z kartoteki HermesNG
- dodano mechanizm przenoszenie jednostki miary dla produktu
- dodano możliwość wyświetlenia producenta w bloku produktu
- usprawniono przenoszenie dokumentów zadłużenia z roku poprzedniego

Nowy poziom bezpieczeństwa eHermes

2010-11-19 09:31

captcha

W celu zwiększienia poziomu bezpieczeństwa sklepów opartych o eHermes dodano obsłguję obrazków captcha.

Wsparcie dla nowych stawek VAT

2010-10-11 09:25

Do eHermes dodano wparcie dla stawek VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011. Stawki są automatycznie dodane do sklepu, migracja stawek w HermesNG automatycznie spowoduje migrację stawek w eHermes.

Nowy komponent platformy eHermes - eHermesObserwator

2010-09-28 09:27

alt

Do platformy eHermes dodano nowy komponent eHermesObserwator. Zadaniem modułu jest wypełnienie luki informacyjnej pomiędzy serwerem eHermesExchange, a operatorem sklepu poprzez pokazywanie informacji o zadaniach wykonywanych przez eHermesExchange.

Mechanizm przeszukiwania magazynów

2010-09-23 10:38

Została dodana nowa funkcjonalność, która pozwala na wskazanie listy alternatywnych magazynów, na których sklep będzie szukał towarów.